Лечение без граници е проект, целящ подкрепата на българи, нуждаещи се от лечение в чужбина. Освен със съвети за дарителски кампании, някой от нашите доброволци вероятно ще може да ви помогне и на място – с превод в болницата или съвет за града, в който ще се проведе лечението. Ние знаем, че лечението в чужбина е съпроводено с много стрес – от набирането на средствата до възстановителния процес след операцията. Свържете се с нас и ще направим всичко възможно да ви помогнем.